Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

Zarządzenie NR 19/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach