ROOT

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Jan Józef Nazwisko
Jan Kowalski
Nasza Instytucja, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
Telefon: +48 99 999 99 99
Faks: +48 99 888-88-88
Przykładowa Gmina
Anna Daria Nazwisko
Jan Kowalski
Nasza Instytucja, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Zastępca redaktora strony podmiotowej BIP, Funkcjonowanie BIP
Telefon: +48 99 999 99 99
Faks: +48 99 888-88-88
Przykładowa Gmina

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w [nazwa podmiotu] z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

 

Zarządzenie NR 19/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

INFORMACJE FINANSOWE WORD W SIEDLCACH

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach przy ul. Składowa 46  posiada majątek:

 1. grunt o powierzchni 10395 m2 , na którym znajdują się:
 2. budynek biurowy, garaże, plac manewrowy - ul. Składowa 46 ;
 3. b) budynek biurowy z salą szkoleniową i częścią garażową, plac manewrowy – Ziuty Buczyńskiej 3
 4. majątek ruchomy:
 5. a) sprzęt komputerowy;
 6. b) wyposażenie biur oraz sal wykładowych;
 7. c) pojazdy do egzaminowania:
 • samochód osobowy OPEL CORSA E,   poj. 1,4  -  szt.3
 • samochody osobowe OPEL CORSA D, poj. 1,2   - szt.8
 • samochód osobowy SKODA FABIA   poj. 1,4      - szt.2
 • samochód osobowy HYUNDAI  i20  poj. 1,2        - szt. 1 
 • samochód osobowy OPEL VIVARO  poj. 2,0    - szt. 1
 • samochody ciężarowe STAR MAN TGL, poj. 6871  – szt. 2 
 • ciągnik rolniczy URSUS C-335  30KM    – szt. 1 
 • przyczepa KONAR J62 – szt. 2
 • przyczepa NIEWIADÓW  8132-G1   - szt. 1 
 • motocykl YAMAHA  XJ 6NA – 600  - szt. 2 
 • motocykl YAMAHA  YBR -125   - szt. 1   
 • motocykl HONDA Cb- 500 FA, poj. 471 cm3  -  szt. 1
 • motorower ROMET Zetka, poj. 49 cm3  – szt. 1 
 • motorower YAMAHA automat , poj. 50 cm3  - szt. 1

 Aktywa i pasywa WORD

 Aktywa na dzień 31.12.2015 r.

 1. Aktywa trwałe:       7.014.226,76
 2. Aktywa obrotowe: 2.332.432,89

            Aktywa Razem:              9.346.659,65

 Pasywa na dzień 31.12.2015 r.

 1. Fundusz własny:     9.208.625,48
 2. Zobowiązania:           138.034,17

            Pasywa Razem:              9.346.659,65

  Wydatki na BRD

 Wydatki WORD w Siedlcach na działania związane z BRD w 2015 roku wyniosły

167.090,91  zł i pochodziły ze środków własnych.

 

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP