Ogłoszenia o naborach

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

 z dnia 5 lutego 2020 roku