Aktualne przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach: Dostawa paliwa tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i skroplonego gazu ropopochodnego LPG dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w latach 2019-2020 Pakiet 1: benzyna bezołowiowa PB 95 ok 28.000 L - olej napędowy ok. 14.000 L - olej napędowy arktyczny ok. 14.000 L - skroplony gaz ropopochodny LPG ok. 8.000 L Pakiet 2: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 22.000 L.